Request Demo

You can try Fleet Manager for free!

Request Demo
blog post picture

Gemilerin dünya ticaretinde işlerliğinin ve yönetiminin devam etmesinde eğitimli, nitelikli gemi adamları ve işletme çalışanlarının yanı sıra yönetimsel alanda bir sistemin olması gereğini de ortaya koymuştur.

Coğrafi keşifler döneminden bu yana dünya ticaretinde gelişmeler yaşanmış ve küresel boyutlara ulaşılmıştır. Teknolojinin ve haberleşmenin gelişmesi, dünya pazarlarına ulaşmayı daha da kolaylaştırmıştır. Küresel boyut kazanan dünya ticaretinin büyük bölümü ise deniz yolu, dolayısıyla gemiler tarafından yapılmaktadır. Gemilerin dünya ticaretinde işlerliğinin ve yönetiminin devam etmesinde eğitimli, nitelikli gemi adamları ve işletme çalışanlarının yanı sıra yönetimsel alanda bir sistemin olması gereğini de ortaya koymuştur.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edilen Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM Code) ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS Code) gereğince yönetim sistemleri kurulması zorunlu hale gelmiştir. Denizcilik sektöründeki bu tür düzenlemeler geliştirilmeye açık olmuş ve yönetim sistemleri teknolojinin de etkisiyle sanal ortamlara taşınmaya başlamıştır.

İşletmeler için sürekli olarak gemi takibine ihtiyaç duyulması, anlık rapor gereksinimleri ve özellikle gider kalemlerinin başında olan sarf malzemeleri ve yedek parçaların takiplerinin doğru yapılması önemli olmuştur. Bu tür isteklerin karşılanmasında sanal ortama geçmek çözüm niteliği kazanmıştır. Çözümün neticesinde gemi işletme firmaları yazılımsal arayışlara yönelmişlerdir.

Fleet Manager programı denizcilik sektöründe, teknolojinin ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu sağlamayı hedeflemiş ve denizcilikte yönetim sistemini kurmayı başarmıştır. Fleet Manager programı içerisinde Planlı Bakım Sistemi, Operasyon, SQEMS, Envanter ve Yedek Parça Takibi, Satın Alma, Finans, Çalışma ve Dinlenme saatleri, Güverte ve Makine Departmanların takip gibi modüllere sahiptir. Bu modüller yalın halde bırakılmamış, gerekli yönetimsel bağlantılarla işletmenin isteklerine uygun hale getirilmiştir. Sistemi bir bütün olarak göz önüne aldığımızda ise modüller arasındaki bağlantılar, modül içerisindeki düzenlemeler ve sıralamalar sistemin karmaşık bir yapıdan uzaklaştırılarak kullanımı kolay hale getirilmiştir. Yazılımsal olarak isteklerin Micromarin firması tarafından değerlendirilmesine müteakiben işleme alınması, programın güncel regülasyonlara uygun bir şekilde revizyonu, Fleet Manager programının işletmeler - gemiler için uygun ve kullanabilir olduğunu göstermektedir.

Etkili bir yönetim sistemi tutulması, güncel envanter takibinin yapılması ve gerektiğinde hızlı bir arşiv niteliği olması yazılım programı olmadan oldukça güçtür. Gerek gemi bazında gerekse işletme bazında bu kullanım kolaylığı, çözüm odaklılığı, sürekli iyileştirilme ve destek sağlanması çok önemli bir durum olduğu kanaatindeyim.

 

           Gökhan ÇAKICI

              İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi

    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi (Güverte)

   Planlı Bakım Sistem Uzmanı

0 Comment(s)

Leave a Comment

Leave a Comment